Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

0

Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

Bilirkişi olma şartları nelerdir? Farklı meslek dallarından biri olan bilirkişilik pek çok kişiye istihdam sağlar. Bizde yazımızda bundan hareketle bilirkişi olma şartları  Bunları ele alacağız.

Bilirkişi olma şartları nelerdir? Pek çok kimse bu konu hakkında bilgi sahibi olmak ister. Adı sıklıkla duyulan fakat ne olduğuna dair detaylar çok da bilinmeyen bilirkişilik bu anlamda merak duyulan bir meslek dalıdır. Aslında hayatın içinde her alanda yer alan kimselerin bu vasıfı alabilmesi mümkündür.

Sadece bunun için birtakım şartları yerine getirmek gerekir. Bizde bundan hareketle yazımızda bilirkişi olma şartları nelerdir? Bunu ele alalım. Fakat bundan önce bilirkişi nedir? Bunu tanımlayalım.

Bilirkişi Nedir?

Son zamanlarda adı sıkça duyulan bilirkişi kavramı; teknik konularda uzman kişilerin görüşlerine ihtiyaç duyulan zamanlarda tavsiye alınan kişiler olarak tanımlanabilir. Bilirkişiler savcı veya hakimlerin isteği üzerine uzmanlık alanlarıyla ilgili bir konuda rapor hazırlarlar bu doğrultuda oluşan kanaate göre mahkeme kararları verilir.

Savcılıklardan yada mahkemelerden olayla ilgili istenen bilgiler ışığında raporlar hazırlayan bilirkişiler çözülemeyen olaylardaki kilit noktaları kendi uzmanlıkları çerçevesinde ele alırlar. Bu raporu oluştururken bilirkişiler adalet ve hakkaniyeti göz önünde bulundurarak pek çok olayın ortaya çıkması sağlanır. Yazımızın devamında bilirkişi nasıl olunur? Bu başlığı ele alalım.

"<yoastmark

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi olabilmek adına birçok meslek dalı başvuruda bulunabilir. Mühendis, doktor, elektrik teknisyeni yada inşaat işçisi gibi birçok meslekten kimse gerekli başvuruları yaptığı takdirde bilirkişi olabilme hakkına sahip olabilir. Bilirkişi olmak için başvuru Bilirkişi Daire Başkanlığına yapılmalıdır. Bu başvurular kişinin kendi isteğiyle direk kuruma olabileceği gibi yayınlanan ilanlarda bulunan pozisyonlara başvuru şeklinde de olabilir.

Bilirkişiler mahkemelerden ve savcılıklardan istenen raporların yanı sıra başka mecralarda mesleklerini devam ettirebilirler. Adli Tıp Kurumu, sigorta şirketleri, mahkemeler yada savcılıklar gibi pek çok alanda da iş yapmaları mümkündür.

Tüm meslek dallarında bilirkişi olabilmek için birtakım şartları yerine getirmek gerekir. Yazımızın devamında bilirkişi olmak için şartlar 2021 başlığını ele alalım.

Bilirkişi Olmak İçin Şartları 2021

 • Başvuru tarihinde yirmi beş (25) yaşından küçük olmamak,
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 • TCK 53. maddesi içinde yer alan yüz kızartıcı suçları işlememiş olmak
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
 • Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
 • Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
 • Adayın terör örgütleri ile herhangi bir bağlantısının olmaması
 • Farklı bir bölge kuruluna bilirkişilik kaydı bulunmaması gerekir. (Çünkü her bölge için ayrı ayrı bilirkişilik listeleri oluşturuluyor. Bu listelerden sadece bir tanesinde görev almak gerekir.)
 • Memuriyetten atılmamış olmak
 • Faaliyet göstereceğiniz uzmanlık alanında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak. (Bazı istisnai meslekler için bu sürelerde değişiklik olabilir.)
 • Uzmanlık alanınıza ait diploma, uzmanlık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ya da ustalık belgesine sahip olmak gerekir.
 • Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamış olmak şartları aranır.

Yukarıda sıralamış olduğumuz şartları taşıyan kimseler bilirkişi başvurusu yaparak bu süreci başlatabilir. Başvuruları olumlu sonuçlanan kimseler için bilirkişi sınavı gibi durumlar söz konusu olamaz.

Bilirkişi olabilmek için Bilirkişi Bölge Kurulundan Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası alınması gerekir. Verilen eğitimler sonucunda başarılı olan adayları bu sertifikayı almaya hak kazanır.

Bilirkişi alımları yılın belli dönemlerinde olmaktadır. Bu tarihlerde başvurular yapılabileceği gibi ilgili kişiler kendiliğinde evrakları teslim ederek listelere girmeyi bekleyebilirler. Tüm bu süreçlerden sonra bilirkişi adayları Bölge Kurulu listelerinde paylaşılacaktır.

Bilirkişi maaşları 2021 yılı için net bir tutar vermek yanlış olacaktır. Çünkü yapılan işe göre alınacak ücretler değişim gösterebilir. Rapor başına en düşük ücret 240 TL olup en yükseği 640 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Kazançlar yapılan işin maiyetine göre değişim gösterir.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur ?

Evde Paketleme İşi Yaparak Para Kazanma

Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır

Gürcistanda Yaşam ve Maaşlar

 

 


Cevapla

Your email address will not be published.