Kategori

Yurtdışında Çalışmak

Yurtdışında Çalışmak

Web sitemizde iş fikirleri olarak bir kategorimiz olmakla birlikte birde Yurtdışında Çalışmak isimli kategorimizle ziyaretçilerimize yurtdışında çalışmanın ince detayları anlatılmaktadır. Bunlar ne olabilir örnek verecek olursak Almanya da çalışmak ve iş olanakları gibi başlıklı açılan makalelerde o ülkeye yapılacak ziyaret yada iş konularını baz alan bilgileri bir araya topladık.

Yurtdışında Çalışmak

Yurtdışında Çalışmak

Yurtdışında Ne İş Yapabilirim

Yurtdışına çıkmakla beraber bazı yapılacak başlıca içerikleri sizlere şöyle anlatabiliriz.

 • Yurtdışına Çıkmak İçin Gerekenler
 • Pasaport Nasıl Çıkartılır
 • Pasaport Harç Ücreti
 • Pasaport İçin Biometrik Fotoğraflar
 • Emniyetten Alınacak Belgeler
 • Gidilecek Ülkenin Kullandığı Vize Türü (schengen yada normal vize)
 • Turistik Amaçlımı yoksa İş Seyahati Hakkında Bilgi
 • Vize Harç Ücretleri
 • Randevu ve vize alım

Gidilecek ülkede öncelikle internetten iyi bir araştırma yapılıp ne işi neye göre yapılması gerektiği tartışılıp istişare edilmelidir.

Türk ve yabancı işverenlerin yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurt dışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurt dışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurt dışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını kapsamaktadır.

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri İle İlgili Esaslar

 • Yurt dışı ile ilgili iş ve işlemler, İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri tarafından yerine getirilir.
 • İşverenlerin, İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurt dışı hizmet akdinin imzalanması ve İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezlerine onaylattırılması zorunludur. Bu hizmet akitlerindeki hükümler değiştirilemez. Ancak işveren, bu hizmet akdinde sayılan asgari haklar saklı kalmak kaydıyla işçinin götürüleceği ülkede geçerli olan çalışma koşulları ile ilgili bilgileri işçiye sunar.
 • Kuruma intikal eden yurt dışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir.

Yurtdışı İşgücü İstemleri

İşveren, yurt dışı işgücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak veya yurt dışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine başvurur.

Hollanda’da Yatırım Olanakları

Hollanda’da Yatırım Olanakları Hollanda’da Yatırım Olanakları ; Yurtdışında özellikle yatırım olanakları konusunda fikir sahibi olmak isteyenlerin tercih…